• แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน บ้านอิงน้ำรีสอร์ท

ราคา 1450 บาท อาหาร 3 มื้อ พร้อมที่พัก และกิจกรรม 3 อย่าง

- ล่องเรือยาง แม่น้ำเพชรบุรี

- ล่องเรือยนต์ชมเกาะรอบสันเขื่อนแก่งกระจาน

- ขึ้นพะเนินทุ่ง ชมทะเลหมอก